BMW Motorrad Riding Experience
Motoškola

2. ročník oficiální motoškoly pořádané BMW Motorrad Česká republika

Kdy: 6. května 2019

Kde: Autodrom most – polygon, http://www.autodrom-most.cz/en/

Nyní zvýhodněná cena za osobu 1590,- Kč včetně DPH, platí při uhrazení do 31.3.2019. Poté cena za osobu 2190,- Kč včetně DPH.

Motoškola je rozdělená na On-Road a Off-Road. Účastník se může příhlasit buď do jedné, nebo druhé části. Nejde kombinovat.

Cena registračního poplatku On-Road motoškoly:

  • Motoškola (teorie + praxe, celodenní akce)
  • 20 min na okruhu Autodromu Most
  • Testování nových motocyklů BMW
  • Zázemí moderního polygonu Autodromu Most
  • Občerstvení (oběd + nápoje)

Cena registračního poplatku Off-Road motoškoly:

  • Enduroškola pod vedením „Přijďte se projet“ (teorie + praxe, celodenní akce)
  • Testování nových motocyklů BMW
  • Zázemí moderního polygonu Autodromu Most
  • Občerstvení (oběd + pití)

Kapacity v jednotlivých skupinách jsou omezené. Akce trvá cca od 9:00 do 17:00.

Na základě odeslání registračního formuláře bude vystaven daňový doklad se splatností 14 dní. Po jeho uhrazení je rezervace brána jako závazná. Při jejím zrušení bude jako storno poplatek účtováno 100 % z celkové ceny registračního balíčku.

Všechny testovací motorky BMW jezdí na palivo Shell V-Power Racing.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Souhlasím s tím, aby společnost BMW Czech Republic s.r.o., se sídlem v Praze, Metronom Business Center Budova C, 1.patro, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5 (dále jen „BMW Česká republika“) zpracovávala a využívala mé osobní údaje (např. kontaktní a osobní údaje, jako je datum narození a skupina řidičského oprávnění, koníčky a zájmy) pro potřeby péče o zákazníky a pro zasílání vybraných obchodních sdělení o produktech a službách BMW Group, jakož i pro účely marketingového průzkumu. Společnost BMW Česká republika může tyto údaje také zpřístupnit určitým přidruženým společnostem, jakož i některým svým smluvním partnerům a servisům (můj preferovaný prodejce, partneři mého prodejce, informace o servisních prohlídkách a konzultacích nebo můj regionální partner), kteří mohou využívat údaje o mé osobě a kontaktovat mě pro účely uvedené výše. Uvedené dceřiné společnosti mohou mezi sebou sdílet aktualizace údajů.

Souhlasím s tím, aby s pomocí statistického postupu byly mé osobní údaje použity k vytvoření individuálního zákaznického profilu. Díky tomuto profilu mi budou zasílána obchodní sdělení s obsahem, který je pro mne relevantní, jako např. personalizované nabídky od společnosti BMW Česká republika, určitým přidruženým společnostem, jakož i některých smluvních partnerů a servisů (můj preferovaný prodejce, partneři mého prodejce, informace o servisních prohlídkách a konzultacích nebo můj regionální partner). Souhlasím také s tím, aby společnost BMW Česká republika můj zákaznický profil pro výše uvedené účely předala určitým přidruženým společnostem a svým smluvním partnerům a servisům a aby mě tyto společnosti kontaktovaly s obsahem, který pro mě bude relevantní. Pokud to bude možné, mohou být do rozvoje profilu zahrnuty údaje mnou uvedené níže nebo získané na základě mého využívání produktů nebo služeb společnosti BMW Česká republika, určitých dceřiných společností a jejich smluvních partnerů a servisů: kontaktní údaje (jako např. jméno, adresa, e-mail); doplňkové informace/preference (jako např. preferovaný prodejce, hobby); identifikační údaje (jako např. číslo zákazníka, číslo smlouvy); záznamy o zákazníkovi (jako např. přijetí nabídek, údaje o nákupu vozidla, informace o prodejci); údaje o vozidle (jako např. údaje o využívání aplikace BMW Connected: počet najetých kilometrů, dojezdová vzdálenost); údaje z aplikací / webových stránek / sociálních médií (jako např. údaje o využívání aplikace z online účtů myBMW nebo myMINI). Úplný seznam údajů z těchto kategorií naleznete zde.

Žádosti o změnu prohlášení o udělení souhlasu a právo na odvolání souhlasu (více)

Svůj souhlas udělený společnosti BMW Česká republika mohu kdykoli s účinky do budoucna odvolat, a to prostřednictvím svého online účtu v sekci „mé osobní údaje“ nebo kontaktováním zákaznického centra společnosti BMW (tel. č. 844 269835, e-mail zakaznicky.servis.cz@bmw.com). Po úplném odvolání souhlasu již můj zákaznický profil nebude nadále zpracováván a nebudu již nadále dostávat žádná obchodní sdělení. Prostřednictvím konkrétních komunikačních kanálů mohu dále požadovat informace o svých údajích uchovávaných společností BMW Česká republika, jakož i opravu, vymazání nebo zablokování mých osobních údajů. Další podrobnosti týkající se zpracovávání mých osobních údajů ze strany společnosti BMW Česká republika a mých práv jsou k dispozici online v sekci zásady ochrany osobních údajů.

Podmínky účasti

BMW Motorrad Riding Experience je event určený pro širokou motorkářskou veřejnost za účelem ON-road a OFF-road motoškoly (teorie + praxe). Z důvodu bezpečnosti bude účastníkovi umožněněno absolvování motoškoly pouze za předpokladu, že bude vhodně oblečen (motocyklový oděv, pevná obuv) a bude mít upevněnou motocyklovou přilbu. V pantoflích a kraťasech nebude účastníkovi motoškola umožněna. Pro jízdu na okruhu kožená kombinéza popř. textilní (jednodílná nebo sepnutá) s chrániči a z materiálů zajišťujících dostatečnou abrazivní ochranu, vysoké boty, rukavice, páteřák a uzavřenou helmu. Po celou dobu motoškoly je účastník povinen se řídit pokyny Organizátora a dodržovat předpisy provozu v areálu.

Účastník se akce zúčastňuje na vlastní zodpovědnost. Účastník se svým vlastním jménem vzdává jakéhokoliv nároku vůči Organizátorovi na odškodnění v případě ublížení na zdraví či smrti, nebo jakékoliv jiné újmy v průběhu konání akce. Zřeknutí se nároku na odškodnění se nevztahuje na případy podléhající zákonu o právní zodpovědnosti výrobce za výrobky. Zbavení Organizátora odpovědnosti se rovněž netýká případů, kdy níže podepsaná osoba utrpí újmu úmyslným konáním Organizátora nebo jeho hrubou nedbalostí, nebo pokud níže podepsaná osoba utrpí zranění následkem nevyhovujícího stavu vozidel, poskytnutých Organizátorem níže podepsané osobě.

Účastník se zavazuje v plném rozsahu uhradit náhradu škody v případě vznesení nároků vůči Organizátorovi třetí stranou, pokud tato třetí strana utrpí zranění, ublížení na zdraví s následkem smrti nebo jinou újmu konáním níže podepsané osoby či vozidly používanými během akce níže podepsanou osobou. Toto se nevztahuje na případy, kdy nárok třetí strany podléhá rozsahu pojištění Organizátora. V rozsahu, v jakém pojišťovna uplatňuje nárok na proplacení vzhledem k likvidaci takové škody, zahrnuje odškodnění i daný nárok na proplacení. Účastník se rovněž zavazuje v plném rozsahu zbavit Organizátora zodpovědnosti a uhradit náhradu škod v případě jakéhokoliv porušení zákona, jiných právních úprav či předpisů při používání vozidel níže podepsanou osobou, kromě případů, kdy se porušení těchto zákonů a předpisů dopustí Organizátor. Organizátor má právo uhradit škodu a následně uplatnit nárok na proplacení dané částky níže podepsanou osobou.

Účastník nese vůči Organizátorovi zodpovědnost za všechny škody, které způsobí na jeho vozidlech. Spoluúčast v případě nehody činí 26 000 Kč.

Účastník se může zúčastnit pouze s vozidlem v patřičném technickém stavu, organizátor si vyhrazuje právo na zhodnocení stavu motocyklu a v případe, že stav motorky je ohrožující bezpečný chod motoškoly Organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.

Účastník musí být držitelem platného řidičského oprávnění na motorová vozidla odpovídající skupiny testovaného motocyklu.

Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Organizátor si vyhrazuje právo podmínit účast na akci provedením dechové zkoušky. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky si Organizátor vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka.

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude zaslána faktura na Váš kontaktní email.

Platba registračního poplatku je prováděna přes:
Agentura Pozitif s.r.o.
Do Čertous 2622/14, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČ: 62906224

Kontaktní osoba:
Lucie Oulická, lucie.oulicka@pozitif.cz, 777654360